Tamási emlékház és emlékmû (Farkaslaka)
Click image to open!
Tamási Áron, a székelység írójának szülõ-háza ma Tamási-emlékház. A Tamási-emlékmû 1972-ben készült, Szervátiusz Jenõ és Tibor faragták a Hargitáról származó nyolctonnás andezit tömbbõl. A katolikus templom mögött két cserefa között kopjafa jelzi a sírhelyet. Az emlékmû négy oldalán Tamási Áron írásainak hõsei jelennek meg. Az emlékmûhöz egy kis sétány vezet rovásírásos székely kapun át.