Székely Támadt vár
Click image to open!
Székely Támadt vár (Csonkavár, Udvarhelyi vár, Zabolavár), a fõtér közvetlen szomszédságában, Tompa László u. 12 szám alatt található. Építésének elsõ kezdeményezõje Báthory István, erdélyi vajda. A kor erõdítményeinél ismert olaszbástyás megoldás alkalmazásával építését a székely köznép felkelésének leverése után (1562-ben) János Zsigmond fejedelem rendelte el. A sellemberki vereség (1599) után a székelyek által lerombolt vár újraépítését 1600-ban határozták el. Végleges lerombolására 1706-ban kerül sor, ettõl kezdve viseli a Csonkavár nevet