Bögöz környéke
Gyárfás-kúria és Petõfi körtefája (Székelykeresztúr)
Click image to open!
2005-ben nyílt meg a Gyárfás-kúriában a Petõfi-emlékszoba. Arról vált neveze-tessé, hogy itt töltötte 1849-ben Petõfi Sándor az utolsó éjsza-káját, mielõtt Segesvárra indult volna a végzetes ütközetbe. A kúria kertjében áll az a körtefa, ahol utolsó versét írta.
 
Tamási emlékház és emlékmû (Farkaslaka)
Click image to open!
Tamási Áron, a székelység írójának szülõ-háza ma Tamási-emlékház. A Tamási-emlékmû 1972-ben készült, Szervátiusz Jenõ és Tibor faragták a Hargitáról származó nyolctonnás andezit tömbbõl. A katolikus templom mögött két cserefa között kopjafa jelzi a sírhelyet. Az emlékmû négy oldalán Tamási Áron írásainak hõsei jelennek meg. Az emlékmûhöz egy kis sétány vezet rovásírásos székely kapun át.
 
Énlaki unitárius templom
Click image to open!
A pápai tizedjegyzékben már 1333-ban szereplõ falu XV. századi templomának mennyezetén, egy fakazettán 1668-ból szár-mazó rovásírásos szöveg olvasható, amelyet Orbán Balázs fedezett fel. Eredetileg boltozott volt a templom, de az 1661-es tatárjárás idején beomlott, és 1668-ban kapott festett, feliratos kazettás mennyezetet.
 
<< Elsõ < Elõzõ 1 2 3 4 Következõ > Utolsó >>